Kimoglou Seven Institute

 

Γράφει ο Dr. Δ. Κίμογλου

 

Νεύρο ακουστική θεραπεία και Άτομα με Εγκεφαλική Παράλυση: Μια επισκόπηση. Γράφει ο καθηγητής CH Dr. Δ. Κίμογλου
Η νευρο ακουστικη θεραπεία με είναι μια μέθοδος θεραπείας που χρησιμοποιεί ημιτονοειδή ήχο και μουσική χαμηλής συχνότητας. Ο σκοπός αυτής της αφηγηματικής επισκόπησης είναι να περιγράψει τις επιπτώσεις του ΝΑΤ στην κινητική λειτουργία σε άτομα με σπαστική εγκεφαλική παράλυση (CP) σύμφωνα με το σχεδιασμό της μελέτης
Η εγκεφαλική παράλυση (CP) είναι μια σύνθετη λειτουργική αναπηρία, η οποία, στην ιατρική βιβλιογραφία, ορίζεται ως «μια ομάδα μόνιμων διαταραχών της ανάπτυξης της κίνησης και της στάσης του σώματος, προκαλώντας περιορισμό της δραστηριότητας, που αποδίδονται σε μη προοδευτικές διαταραχές που εμφανίστηκαν στην ανάπτυξη εγκεφάλου εμβρύου ή βρέφους. Οι κινητικές διαταραχές της εγκεφαλικής παράλυσης συχνά συνοδεύονται από διαταραχές της αίσθησης, της αντίληψης, της γνώσης, της επικοινωνίας και της συμπεριφοράς, από την επιληψία και από δευτερογενή μυοσκελετικά προβλήματα Η CP είναι μια από τις πιο συχνές αναπηρίες στην παιδική ηλικία με ποσοστά επικράτησης μεταξύ 2–3,5 ανά 1.000 γεννήσεις που αναφέρθηκαν
Η σπαστικότητα είναι η πιο διαδεδομένη μορφή CP, με αυξημένο μυϊκό τόνο και τυπικά σπαστικά συμπτώματα που κυμαίνονται από ήπια νευρολογικά ελλείμματα έως σοβαρή εξασθένηση. Η σπαστικότητα αποτελείται από νευρωνικά και δευτερεύοντα μη νευρωνικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένης της μυϊκής δομής ή των συνδετικών ιστών Επηρεάζει πάνω από 12 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και περίπου το 80% των ατόμων με ΣΚ έχουν διαφορετικούς βαθμούς σπαστικότητας Η σπαστικότητα συνδέεται με περιορισμένο εύρος κίνησης, που είναι μια μέτρηση της κίνησης γύρω από μια άρθρωση. Άλλα συμπτώματα είναι δυσκαμψία ή σφίξιμο των μυών, παραμορφώσεις των μυών και των αρθρώσεων, μυϊκή κόπωση, αναστολή της διαμήκους μυϊκής ανάπτυξης και ούτω καθεξής Το επίπεδο σοβαρότητας κατηγοριοποιείται από το Σύστημα Ταξινόμησης Λειτουργίας Ακαθάριστου Μοτέρ (GMFCS), με τιμές I-V.
Δημοσιευμένες μελέτες δείχνουν ότι Η νευρο ακουστική θεραπεία μπορεί να αυξήσει την κινητική λειτουργία τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες με CP. Επτά μελέτες παρουσίασαν βελτίωση της κινητικής λειτουργίας στους συμμετέχοντες, έξι από αυτές με στατιστική σημασία Επιπλέον, τρεις από αυτές τις μελέτες διαπίστωσαν ότι Η νευρο ακουστική θεραπεία μείωσε τη σπαστικότητα σε άτομα με σπαστική CP Αυτά τα ευρήματα συνάδουν με τα ευρήματα συστηματικών ανασκοπήσεων στο WBV Saquetto M., Carvalho V., Silva C., Conceição C., Gomes-Neto M. αποδεικνύοντας ότι οι χαμηλές δονήσεις μπορούν να βελτιώσουν την κίνηση και τη σπαστικότητα σε άτομα με CP. Liu ZH, Zhang LH, Yin XT 2013; 19 : 771-777. doi: 10.3969 / j.issn.1006-9771.2013.08.016. Rüütel E., Vinkel I., & Eelmäe P.2017; 9 : 202–208. doi: 10.13189 / ujph.2018.060502.
Η ΝΕΥΡΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΉ ΘΕΡΑΠΕΊΑ είναι μια σχετικά νέα μέθοδος στον τομέα της θεραπείας με δονήσεις, καθώς οι βάσεις της τέθηκαν στο 2ο μισό του 20ού αιώνα. Χρησιμοποιεί ήχο χαμηλής συχνότητας (κάτω των 100 Hz) στο ακουστικό εύρος για την παραγωγή μηχανικών δονήσεων, ο οποίος διαφέρει από μεθόδους που χρησιμοποιούν μόνο συχνότητες υπερήχων (κάτω των 20 Hz) που δεν είναι ακουστές στο ανθρώπινο αυτί Στον ΝΑΤ, οι δονήσεις χαμηλής συχνότητας προέρχονται από τεχνολογικά τροποποιημένα ηχητικά κύματα (όχι από μηχανικές δονήσεις). Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Η ΝΕΥΡΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΉ ΘΕΡΑΠΕΊΑείναι η χρήση δονήσεων χαμηλής συχνότητας μαζί με την ακρόαση μουσικής (συγκρίνοντας, για παράδειγμα, το WBV που τυπικά εφαρμόζονται ενώ στέκεται σε μια ταλαντούμενη πλατφόρμα που εκτοπίζει το άτομο και μεταβάλλει τις βαρυτικές δυνάμεις του σώματος)
Η ΝΕΥΡΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΉ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ενδείκνυται παραδοσιακά για χρήση σε CP και σε άλλα εγκεφαλικά προβλήματα, καθώς βοηθά στην ενίσχυση της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης και βελτιώνει τις κινητικές και εγκεφαλικές λειτουργίες (π.χ. μέσω συνδεσιμότητας κυκλώματος μέσω ταλαντωτικής συνοχής). Η ΝΕΥΡΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΉ ΘΕΡΑΠΕΊΑ είναι επίσης ευεργετικη για την στην ποιότητα ζωής, την ευημερία και τη διαχείριση του στρες Όσον αφορά τους τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού και του εγκεφάλου, Η νευρο ακουστική θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στα επίπεδα σπαστικότητας, πόνου, σωματικής δυσφορίας, γενικής κατάστασης υγείας, κόπωσης και άγχους Rüütel E., Vinkel I., & Eelmäe P Boyd-Brewer C., McCaffrey R. Huang M., Liao LR, Pang MY